brookyln-bridge

Misyon & Vizyon

MİSYONUMUZ

 • Bilgi ve tecrübemizi; daha sağlam, yaşanabilir, güvenli şehirlerin ve yaşam alanlarının inşasında kullanarak topluma faydalı işler yapmak.
 • Değişen dünya şartlarında ve gelişen teknolojik yeniliklere uygun olarak iksa sistemleri inşa etmek.
 • Her türlü yapı inşa eden kurum, kuruluş, özel ve tüzel kişilere iksa sistemleri konusunda hizmet vermek.
 •  İş programı ve teknik şartnamelere azami özen göstererek üstlenmiş olduğu projeleri zamanında bitirerek teslim etmek.
 • Personellerin bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirilerek  mesleğinde en başarılı kalifiye aranan personeller haline getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. 

VİZYONUMUZ

 • Uzmanlaştığı faaliyet alanlarında uluslararası standartlara uygun hizmet sunarak lider konumda yeralmak.
 • Yenilikçi yönetim sistemine sahip olmak ve nitelikli personel istihdam etmek.
 • Ülkemizde personel istihdamında önemli yer edinmek.
 • Çalışanların bünyesinde bulunmaktan mutluluk duyguğu bir kurum olmak.
 • Çevrenin korunması, iş sağlıgı ve iş güvenliği konusunda uluslararası standartların üzerinde hassasiyete sahip olmak.
 • Devlete, tüketicilere,  çalışanlara ve tedarikçilere karşı dürüst davranan örnek kurum olmak.