brookyln-bridge

Fore Kazık

Fore kazık; Sağlam zemin yapısına sahip olmayan bölgelerde, yapı yüklerini sağlam zemine ulaştırmak sureti ile zemin emniyetinin sağlanmasını hedefleyen bir sistemdir.

 TÜRKİYE DE FORE KAZIK UYGULAMASI;

 Türkiye de kazık çapları genellikle 65-80-100-120-150 cm çaplarında uygulanmaktadır. Bu uygulamalarda fore kazık makinesi başlıca BAGE ve AUGER denen iki başlık kullanılmaktadır.

 

 FORE KAZIK İMALATI AŞAMALARI: 

 

■ İnşa edilecek yapının ve çevrenin incelenmesi ve yapılacak kazık sisteminin belirlenmesi

■ Uygulama projelerinin hazırlanması.

■ Fore kazık kuyusunun açılması.

■ Hazırlanan demir donatının kuyuya indirilmesi.

■ Gerekli durumlarda tiremie borusunun indirilmesi

■ Betonun kuyulara dökülmesi

■ Tiremie borusunun ve varsa kılıf borusunun(keson, casing) kullanılması.

 

 Uygulama Projelerinin Hazırlanması:

İnşaa edilecek yapıya ve yapının inşa edileceği zeminin özellikleri değerlendirilerek uygulama projelerinin hazırlanır.

 

Kuyuların Açılması:

Projede istenilen derinlikte ve istenilen çapta fore kazık kuyularının, bu kuyuları açmaya uygun özellikteki makine ve ekipman ile açılması işlemidir.

 

Demir Donatı: 

Demir donatı malzemesi; 12 metre standart boyda olan demir çubuklar şeklinde temin edilir. 12 metreden daha uzun olan fore kazıklar için, demir çaplarına ve boylarına göre bindirme paylarıyla donatılar birbirine eklenerek istenilen boya ulaşıncaya kadar tekrarlanarak donatılat hazırlanmış olur. Hazırlanan donatılar kuyulara yerleştirilir.

Tiremie Borusu: 

Tiremie borular ard arda eklenerek kazık alt kotundan 50 cm yukarıda kalacak şekilde yerleştirilir. Tiremie borularının en üstüne de huni şeklindeki beton alma aparatı eklenir. Tiremie borusunun kullanımının amacı yeraltındaki suların betonla karışmadan betonun suyun altına inerek suyu yüzeye çıkarması ve mukavemetini koruması içindir. Ayrıca foraj kuru bile olsa betonun aniden düşüp agregaların ayrışması önlenir.

 

Beton Dökülmesi:  

Hazırlanan tiremie boruları vasıtası ile beton dökme işlemi yapılır. Zeminde su varsa beton dökülürken suyun dışarı atıldığını mutlaka izlemek gerekir. Zeminin alt kısmında ve/veya beton arasında su kalmamasına özen gösterilmelidir.

 

Boruların Geri Çekilmesi: 

Beton dökme işlemi bitirildikten sonra tiremie borusu ve eğer var ise kılıf borusu çekilir. Çabuk çekilmesi çok önemlidir zira beton prizini almaya başlarsa boru zeminde kalır.

 

İMALATTA KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLERİ: 

 

Zeminde göçmeler oluşabilir. Özellikle kohezyonsuz zeminlerde ki bunlara kendini tutamayan zeminler de denir. Böyle zeminlerde çözüm yolları şöyle sıralanabilir.

 

1.Zemine su basmak; Zemine su basarak basıncı birbirine eşitleyerek ve yıkıntılar önlenir.

2.Bentonit kullanımı; Zemine su basmak yeterli gelmiyor ise bentonit adı verilen bir madde belirli oranlarda su ile karıştırılarak bir havuza konulur. 24 saat boyunca bekletilerek şişmesi sağlanır. Ardından zemine çamur pompalarıyla basılır. Beton dökülürken de tekrar havuza yönlendirilir. Bentoniti kuyuya iletmek için, Bentonit havuzu, bentonit havuzuna su basmak için su pompası, bentoniti karıştırmak için bentonit karıştırıcı, bentoniti kuyuya basmak için bentonit pompası (çamur pompası) gerekmektedir.Forekazık maliyetini arttırır.

3. Boru sürmek; Zeminimizin kohezyonu sıfır ise bentonitde işinizi görmeyecektir. Ayrıca zemin tamamen kil ise bu defa da zeminde ilerledikçe daralmalar meydana gelir ve auger ile malzeme alındıkça alınan yer vakumlanarak kapanır. Bu nedenle zemine boru sürmek gerekir. Boru sürmek imalat süresini artırdığıgibi maliyetleride artırmaktadır. Boru sürme işlemi için fore kazık makinesinin hariçinde ek makine ekipmanada ihtiyaç duyulabilir.